Jean Pierre NONNENMACHER

JUN RENSHI (Niveau 5)

Frédéric GILLES

JUN RENSHI (Niveau 5)

Lionel CARMINATTI

JUN SHIHAN (Niveau 3)

André CANAVAGGIO

JUN SHIHAN (Niveau 3)

Jean Claude DELAHAYE

SHO SHIKAKU (Niveau 2)