ARME HOJOUNDO KUMI KATA de BASE KATA ORIGINEL
BO HOJOUNDO ICHI KUMI BO ICHI BO KIHON ICHI SHUSHI NO KON
  HOJOUNDO NI KUMI BO NI BO KIHON NI CHOUN NO KON
  HOJOUNDO SAN KUMI BO SAN   SAKUGAWA NO KON
        CHIKINBO (TSUKEN NO KON)
        SHISHI NO KON
         
SAI HOJOUNDO ICHI   SAI KIHON ICHI MATAYOSHI NO SAI DAI ICHI
  HOJOUNDO NI     MATAYOSHI NO SAI DAI NI
  HOJOUNDO SAN     CHINBARU NO SAI
         
TUNKUWA HOJOUNDO ICHI   TUNKUWA KIHON ICHI MATAYOSHI NO TUNKUWA DAI ICHI
        MATAYOSHI NO TUNKUWA DAI NI
         
NUNCHAKU HOJOUNDO ICHI     NUNCHAKU DAI ICHI
  HOJOUNDO NI     NUNCHAKU DAI NI
         
JO       JO JUTSU
         
SANSETSUKON HOJOUNDO ICHI     HAKUHO
         
NUNTI
MANJI-SAI
      NUNTI KATA
         
KAMA HOJOUNDO ICHI     KAMA NUTI
        SHIMOTSUKI KAMA 
         
EKU       CHIKIN HAKACHU NO EKUDI
         
TIMBE
SEIRYUTO
HOJOUNDO ICHI     TIMBE NO KATA
         
KUE       KUE NUTI
         
SURUCHIN       SURUCHIN NO KATA